EUROPA UCZY ZAWODU – czas na podsumowanie praktyk i szkoleń w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu

EUROPA UCZY ZAWODU9 kwietnia 2018 roku, w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu odbyła się uroczysta konferencja pod patronatem Starosty Żywieckiego Pana Andrzeja Kalaty podsumowująca projekt „Europa Uczy Zawodu”. Projekt był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach inicjatywy „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”. Instytucją wnioskującą była Fundacja PROIDEA z Bielska-Białej, uczestnikami – uczniowie i kadra ZSDiL.
W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego – wicestarosta Stanisław Kucharczyk, członek Zarządu Powiatu- Józef Stopka, Urzędu Miasta- wiceburmistrz Marek Czul, firm współpracujących ze szkołą, dyrekcja szkoły, nauczyciele, koordynatorzy projektu z ramienia szkoły oraz Fundacji Proidea, a także młodzież uczestnicząca w kształceniu zagranicznym.

 

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2016 roku. Głównym założeniem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkole. Dzięki współpracy wszystkich stron projektu: wnioskodawcy, szkoły i instytucji przyjmujących zostały wypracowane programy staży i szkoleń, realizacja których pozwoliła uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy oraz podniesienie swoich kwalifikacji poza granicami kraju.
W projekcie uczestniczyła młodzież różnych zawodów i nauczyciele przedmiotów zawodowych. W lutym 2017 roku praktyki w Portugalii zrealizowało 8 uczniów –przyszłych techników leśników. W maju 2017 do Sewilli w Hiszpanii wyjechała 18-o osobowa grupa techników informatyków. W grudniu 2017 roku również w Sewilli praktykę zrealizowała młodzież- 18 osób, w zawodach: technik analityk i technik ochrony środowiska. Praktyki uczniów trwały 2 tygodnie. Ostatnią grupą, zamykającą realizację projektu było 6 nauczycieli, którzy szkolili się przez okres jednego tygodnia w Portugalii, w lutym 2018 roku. W sumie projekt objął 44 uczniów oraz 6 nauczycieli ZSDiL.
Wszyscy zostali bardzo dobrze przygotowani do uczestniczenia w zagranicznych praktykach. Przed wyjazdem odbyły się zajęcia językowe: z języka angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego, uwzględniające konwersację, ale i również słownictwo branżowe. Zrealizowano zajęcia kulturowe dotyczące Portugalii i Hiszpanii oraz tematykę przygotowującą do praktyk. Zajęcia te prowadzili lektorzy języków obcych i szkolni koordynatorzy projektu.

 

Podczas uroczystości przedstawiciele poszczególnych zawodów oraz nauczyciele zdali relację z pobytu za granicą, podzielili się wrażeniami i przede wszystkim efektami praktyk: nowo-zdobytą wiedzą, umiejętnościami i realnymi korzyściami z uczestnictwa w projekcie. Każda grupa stworzyła produkty w postaci słowników branżowych, prezentacji kulturowych, blogów z pobytu na mobilnościach. Ponadto uczestnicy wypracowali rezultaty: raport o lasach w Portugalii, grę komputerową, film z pracy w laboratorium, a kadra przykłady start-up’ów w zawodach nauczanych w szkole. Wystąpienia młodzieży i nauczycieli były poparte prezentacjami multimedialnymi, aby przybliżyć specyfikę realizowanych zagadnień dla poszczególnych branż.
Wszystkim uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty: ukończenia zawodowego kursu języka angielskiego, portugalskiego lub hiszpańskiego, odbycia praktyk      i szkolenia w zakresie wybranych zagadnień oraz certyfikat – EUROPASSS MOBILNOŚĆ otwierający nowe możliwości podczas wyboru zatrudnienia dla młodzieży, podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

 

Co o projekcie sądzą uczestnicy?
„Praktyki zawodowe, staże i szkolenie były zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Przeprowadzone zajęcia miały zróżnicowany charakter.” (Piotr, Technik Leśnik)
„Zarówno wykłady jak i część praktyczna spełniły nasze oczekiwania, rozszerzyły wiedzę, wzbogaciły nasz warsztat pracy, pokazały nowe kierunki i metody realizacji ciekawych tematów.” (mgr Lucyna Grońska-Dobosz, Informatyka)
„Pobyt na praktykach wniósł wiele bardzo pozytywnych wrażeń oraz dał możliwość poznania nowych osób, miejsc i realiów funkcjonowania firm w państwach zachodniej i południowej Europy.” (Martyna, Technik Analityk)
„Całość (transport, noclegi, wyżywienie, zajęcia, opieka i gospodarowanie czasem) została przygotowana perfekcyjnie.” (Radosław, Technik Informatyk)

 

Zapraszamy na stronę internetową i Facebook projektu. Linki znajdują się na stronie szkoły pod adresem: www.zsdil.pl
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia i zrealizowania projektu „Europa Uczy Zawodu”.