Szkolny zestaw podręczników 2019/2020

KLASA I – ROK SZKOLNY  2019/2020 (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

PRZEDMIOT

TYTUŁ

WYDAWCA

AUTOR

Język polski Ponad słowami cz.1
Ponad słowami cz.2
Nowa Era M.Chmiel, A.Cisowska
J.Kościerzyńska, H.Kusy
Język angielski Checkpoint – A2+/B1 Macmillan Education D.Spencer
M.Cichmińska
Język niemiecki Podręcznik do
języka niemieckiego dla liceów i techników
Trends A.Życka
E.Kościelniak-Walewska
A.Christian Korber
Język francuski Texto 1 Hachette Marie-Jose Lopes
Jean-Thierry le Bougnec
Historia Historia Nowa Era R,Kulesza
K.Kowalewski
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Operon B.Boniewicz
A.Kruczyński
Plastyka Plastyka – Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Operon A.Przybyszewska-Pietrasiak
Geografia
zakres podstawowy
Oblicza geografii Nowa Era R.Malarz M.Więckowski
Geografia
zakres rozszerzony
Oblicza geografii Nowa Era R.Malarz M.Więckowski P.Kroh
Matematyka Matematyka
zakres rozszerzony
podręcznik i zbiór zadań
Pazdro M.Kurczab E.Kurczab E.Świda
Fizyka Fizyka WSiP L.Lechman, W.Polesiuk
G.Wojewoda
Chemia
zakres podstawowy
Chemia WSiP R.Jaciuk, M.Chmurska
G.Osiecka, W.Anusiak
Chemia
zakres rozszerzony
„To jest chemia” – Chemia ogólna i nieorganiczna Nowa Era M.Litwin
Sz.Styka-Wlazło
J.Szymańska
Biologia Biologia na czasie 1 Nowa Era A.Helmin, J.Holeczek
Informatyka
zakres podstawowy
Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.  MiGra G.Koba

 

KLASA I – ROK SZKOLNY  2019/2020

PRZEDMIOT

TYTUŁ

WYDAWCA

AUTOR

Język polski Ponad słowami cz.1 Ponad słowami cz.2 Nowa Era M.Chmiel, E.Kostrzewa, M.Chmiel, A.Równy
Język angielski Checkpoint – A2+/B1 Macmillan Education D.Spencer
M.Cichmińska
Język niemiecki Fokus 1 WSiP A.Kryczyńska-Pham, J.Szczęk
Język francuski Version originale 1 LEKTOR KLETT M.Denyer, A.Garmendia
Historia Historia Operon B.Burda B.Halczak, R.M.Józefiak, A.Roszak, M.Szymczak
Wiedza
o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie Operon J.Maleski, Z.Smutek, B.Surmacz
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Operon M.Goniewicz, A.W.Nowak, Z.Smutek
Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą Nowa Era B.Łabęcka
Geografia Geografia/seria Ciekawi świata/ Operon Z.Zaniewicz
Matematyka Matematyka
zakres podstawowy i rozszerzony, podręcznik i zbiór zadań
Pazdro M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
Fizyka Świat fizyki Zamkor M.Fiałkowska
Chemia To jest chemia Nowa Era R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod
Biologia Biologia na czasie Nowa Era E.Bonar, W.Krzeszowiec-Jeleń, S.Czachorowski
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Operon J.Korba, Z.Smutek
Informatyka Informatyka MiGra G.Koba

 

KLASA II – ROK SZKOLNY  2019/2020

PRZEDMIOT

TYTUŁ

WYDAWCA

AUTOR

Język polski Ponad słowami cz.1, Ponad słowami cz.2 Nowa Era M.Chmiel, M.Chmiel,
A.Równy
Język angielski Pioneer Plus MM Publications H.Q.Mitchel
M.Malkogianni
Język niemiecki Fokus 2 WSiP A.Kryczyńska-Pham,
J.Szczęk
Język francuski Version originale 1 LEKTOR KLETT M.Denyer, A.Garmendia
Geografia Geografia 1
zakres rozszerzony/seria Ciekawi świata/
Operon R.Wróblewski,
M.Zawadzka-Kuc
Matematyka Matematyka
zakres rozszerzony
podręcznik i zbiór zadań
Pazdro M.Kurczab, E.Kurczab,
E.Świda
Chemia To jest chemia 1
zakres rozszerzony
Nowa Era M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J.Szymońska
Biologia Biologia na czasie 1  zakres rozszerzony Nowa Era M.Guzik, E.Jastrzębska,
R.Kozik, R.Matuszewska, E.Pyłka-Gutowska, W.Zamachowski
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Operon J.Korba, Z.Smutek
Informatyka Informatyka
zakres rozszerzony
MiGra G.Koba

 

KLASA III – ROK SZKOLNY  2019/2020

PRZEDMIOT TYTUŁ WYDAWCA AUTOR
Język polski Ponad słowami cz.2 Nowa Era M.ChmielM.Chmiel, A.Równy
Język angielski Repetytorium maturalne Longman H. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. Mrozowska
Język niemiecki Direkt neu 2A LEKTOR KLETT G.MottaB.Ćwikowska
Język francuski Version originale 2 LEKTOR KLETT M.DenyerA.Garmendia
Geografia Geografia 2
zakres rozszerzony/seria Ciekawi świata/
Operon J.Stasiak
Matematyka Matematyka
zakres rozszerzony
podręcznik i zbiór zadań
Pazdro M.Kurczab
E.Kurczab
E.Świda
Chemia To jest chemia 1 i 2
zakres rozszerzony
Nowa Era M.Litwin
Sz.Styka-Wlazło
J.Szymońska
Biologia Biologia na czasie 2
zakres rozszerzony
Nowa Era M.Marko-Worłowska, R.Kozik
W.Zamachowski
S.Krawczyk
F.Dubert
A.Kula
Informatyka Informatyka
zakres rozszerzony
MiGra G.Koba
Historia
i społeczeństwo
Ojczysty Panteon
i ojczyste spory
WSiP M.Markowicz O.Pytlińska A.Wyroda

 

KLASA IV – ROK SZKOLNY  2019/2020

PRZEDMIOT TYTUŁ WYDAWCA AUTOR
Język polski Ponad słowami cz.3 Nowa Era M.Chmiel R.Pruszyński A.Równy
Język angielski Matura Leader MM Publications H.Q. Mitchell,
M. Malkogiann
Język niemiecki ALLES KLAR/3a i 3b/ LEKTOR KLETT K.Łuniewska Z.Wąsik U.Tworek M.Zagórna
Język francuski Version originale 2 LEKTOR KLETT M.Denyer A.Garmendia
Geografia Oblicza geografii 3
zakres rozszerzony
Nowa Era M.Więckowski R.Malarz
Matematyka Matematyka
zakres rozszerzony
podręcznik i zbiór zadań
Pazdro M.Kurczab E.Kurczab E.Świda
Chemia To jest chemia 2zakres rozszerzony Nowa Era M.Litwin Sz.Styka-Wlazło J.Szymońska
Biologia Biologia na czasie 3
zakres rozszerzony
Nowa Era M.Marko-Worłowska
M.Jurgowski
W.Zamachowski
F.Dubert
Informatyka Informatyka
zakres rozszerzony
MiGra G.Koba
Historia
i społeczeństwo
1.Wojna i wojskowość.2.Rządzący i rządzeni.3.Europa i świat. WSiP M.Markowicz O.Pytlińska A.Wyroda