Duchowa Rewolucja z udziałem Kornika – wartościowy czas…

Duchowa Rewolucja30 maja 2018 roku w żywieckim amfiteatrze pod Grojcem, została zorganizowana „Duchowa Rewolucja”. Wydarzenie ewangelizacyjne na miarę i potrzeby współczesnych czasów, przeprowadzone pod patronatem Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych miała możliwość wysłuchać świadectwa Andrzeja Sowy, koncertu zespołu Overcome, konferencji ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka oraz uczestniczyć w Adoracji. Bardzo cenne spotkanie, w radosnej zarazem pełnej refleksji atmosferze. 

Dziękujemy! 😊