Dzień Edukacji Narodowej

„Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, za Serce”.

Tak w wielkim skrócie można by opisać podziękowania i serdeczne słowa, które uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych kierowali do swoich Nauczycieli, Dyrekcji, pracowników administracji i obsługi naszej szkoły – z  okazji Dnia Edukacji Narodowej,  zwanego potocznie Dniem Nauczyciela.

W tym roku, uroczystości szkolne odbywały się na dziedzińcu szkolnym, gdzie podniosłą  i ciepłą atmosferę tego wyjątkowego dnia okalały pięknie jesienne promienie słoneczne. Wiersze, piosenki, muzyka i kwiaty – to wszystko w podzięce Nauczycielom, za ich pracę na rzecz szeroko rozumianego rozwoju młodego człowieka. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przekazujemy raz jeszcze serdeczne życzenia wszystkim pracownikom ZSDiL oraz życzenia owocnej nauki naszym Uczniom.

Dziękujemy Pani Barbarze Czub za pomoc w przygotowaniu oprawy literacko-artystycznej uroczystości a także uczniom klas: II a oraz II i, którzy przedstawili piękny program poetycki i muzyczny.

M.P.