Projekt „Europa uczy zawodu” w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych

Erasmus+ Europa uczy zawodu

Projekt „Europa uczy zawodu” jest realizowany w ZSDiL) w Żywcu, we współpracy z Fundacją „Proidea”.

Realizuje cel dotyczący wzrostu jakości kształcenia zawodowego w szkole poprzez organizacje praktyk zawodowych dla uczniów ZSDiL za granicą, przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy w kraju i za granicą oraz rozwijania wielojęzyczności.

Projekt jest realizowany w terminie od 15.11.2016 r. do 14.04.2018 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 44 uczniów ZSDiL w Żywcu, spełniających kryteria udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji udziela Pani Sabina Zygmunt-Frąc. Zachęcamy!
 
 
 

 

 

Facebook