Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 1– 14 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30 kwietnia 2021 r.
6. Egzamin maturalny od 4 maja 2021 r.
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i radą uczniowską)
30.10.2020 r., 2.11.2020 r., 21.12.2020 r., 22.12.2020 r., 4.06.2021 r.
Pisemne egzaminy maturalne w części podstawowej z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego – aktualne terminy: 4.05.2021 r., 5.05.2021 r., 6.05.2021 r.
Pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – aktualne terminy: 12.01.2021 r., 22.06.2021 r.

 

 Praktyki zawodowe:

  • Kl. 3a       14.09.2020 r. –  2.10.2020 r.
  • Kl. 3i2      14.09.2020 r. –  9.10.2020 r.
  • Kl. 3lL      21.09.2020 r. –  2.10.2020 r. /l;      14.09.2020 r. –  9.10.2020 r./L
  • Kl. 3i1       12.10.2020 r. –  6.11.2020 r.
  • Kl. 2al       12.10.2020 r. –  6.11.2020 r.
  • Kl. 2L       12.10.2020 r. –  6.11.2020 r.
  • Kl. 2i        10.05.2021 r. –  4.06.2021 r.