Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24 kwietnia 2020 r.
6. Egzamin maturalny od 4 maja 2020 r.
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21.10.2019 r., 31.10.2019 r., 2.01.2020 r., 3.01.2020 r., 10.01.2020 r., 4.05.2020 r.,  5.05.2020 r., 6.05.2020 r., 12.06.2020 r., 23.06.2020 r.,  – po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i radą uczniowską /do 30.09.2018 r./

 

 Praktyki zawodowe:

  • Kl. 3a         7.10.2019 r. –  25.10.2019 r.
  • Kl. 3i       23.09.2019 r. –  18.10.2019 r.
  • Kl. 3oL      7.10.2019 r. –   18.10.2019 r. /o;      30.09.2019 r. –   25.10.2019 r./L
  • Kl. 3l        3.02.2020 r. –  28.02.2020 r.
  • Kl. 2lL     11.05.2020 r. –  22.05.2020 r./l       4.05.2020 r. –  29.05.2020 r./L
  • Kl. 2a       17.04.2020 r. –   8.05.2020 r.
  • Kl. 2i1       2.03.2020 r. –  27.03.2020 r.
  • Kl. 2i2      4.05.2020 r. –  29.05.2020 r.