Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11  – 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019 r.
6. Egzamin maturalny od 6 maja 2019 r.
8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 12.10.2018 r., 31.10.2018 r., 2.11.2018 r.,  21.12.2018 r., 10.01.2019 r., 2.05.2019 r., 6.05.2019 r., 7.05.2019 r., 8.05.2019 r., 18.06.2019 r.,   – po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i radą uczniowską /do 30.09.2018 r./

 
Praktyki zawodowe:

Kl. IIIa   5.11  –  23.11.2018 r.
Kl. IIIi   5.11  –  30.11.2018 r.
Kl. IIIoL   8.10  –  19.10.2018 r. /o
  1.10  –  26.10.2018 r. /L
Kl. IIIil    4.03  –  29.03.2019 r. /i
 4.03  –  29.03.2019 r. /l
Kl. IIoL 13.05  – 24.05.2019 r. /o
 6.05  –  31.05.2019 r. /L
Kl. IIa
 6.05  –  24.05.2019 r.
Kl. IIi  6.05. –  31.05.2019 r.