Nr konta bankowego

36 1560 1023 0000 9140 0001 6179

 


 

Duplikaty dokumentów:

  • Świadectwo ukończenia szkoły – 26 zł
  • Legitymacja szkolna – 9 zł