Szukasz porady?

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
34-300 Żywiec,
 ul. Grunwaldzka 10
tel. 33 861 33 09;  33 861 33 14

 • pedagog,
 • psycholog,
 • logopeda.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
34-300 Żywiec,
ul. Żeromskiego 7
tel. 33 861 93 36, 33 861 94 19

 • prawnik,
 • pracownicy socjalni,
 • psycholodzy.

Diecezjalna Poradnia Rodzinna
ul. Żeromskiego 7, Bielsko-Biała
tel. 33 819 06 19, 33 819 12 04

 • pomoc osoby duchownej,
 • porady psychologiczne.

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Łączna, 34-300 Żywiec
tel. 33 475 58 80, -81, -82

 • oferty pracy,
 • kursy, szkolenia,
 • doradcy zawodowi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 19, 34-300 Żywiec,
Tel. 33 861 03 38

 • pomoc finansowa, materialna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki i Pracy
z Rodziną
ul. Sienkiewicza 19, 34-300 Żywiec,
Tel. 33 861 36 05

 • psycholog,
 • pedagog,
 • terapeuta uzależnień.

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
( przy każdym Urzędzie Gminy)

 • pomoc finansowa, materialna.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
34-300 Żywiec
Tel. 33 861 81 63

 

Poradnia Leczenia Uzależnień
Aleja Wolności 2, II p., 34-300 Żywiec,
Tel. 33 861 36 01, 861 00 83

 

Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży
ul. Barkowska 167c, 43-300 Bielsko-Biała,
tel. 33 816 07 67

 • terapia uzależnień od narkotyków, alkoholu

 

Wspólnota dla narkomanów „Cenacolo”
Giezkowo k. Koszalina,
Dom Maryi Niepokalanej
Giezkowo 1
76-024 Świeszyno
tel. 94 318 39 38, 22 610 49 08

 

Katolicki Telefon Zaufania
tel. 33 812 26 67

 

Telefon zaufania „Niebieska Linia”
tel. 0 800 12 00 02

 • przemoc w rodzinie, środowisku

 

Punkt Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy domowej – Fundacja Zuzia
34-324 Lipowa,
ul. Lipowa 506
tel. 33 867 09 40