Rada rodziców

przewodniczący:
Aleksandra Wróbel

 

wiceprzewodniczący:
Marek Tetłak

 

sekretarz:
Piotr Piętka

 

skarbnik:
Małgorzata Drewniak

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy Żywiec 47 8137 0009 0018 7235 2000 0010