IV Konkurs Wiedzy Leśnej o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego

4 kwietnia 2019 roku, odbył się finał Konkursu Wiedzy Leśnej o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Piotr Pitry, Jakub Grzesica i Kinga Gibas.

W konkursie osiągnęli duży sukces Piotr Pitry, który zajął III miejsce, a Jakub Grzesica wyróżnienie. Uczniowie otrzymali dyplomy i ciekawe nagrody.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół leśnych wiedzy z zakresu nauk leśnictwa, a także zachęcenie ich do kontynuowania dalszej nauki na studiach wyższych.

W konkursie uczestniczyło 18 uczniów z różnych szkół kształcących w zawodzie technik leśnik z: Tułowic, Biłgoraja, Brynka, Milicza i Leska.

W pierwszym etapie pisali test skaładający się z 60 pytań z szerokiej wiedzy leśnej z zakresu botaniki, zoologii, dendrologii, ekologii, łowiectwa, ochrony lasu, entomologii, fitopatologii, hodowli lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa, dendrometrii, użytkowania lasu i urządzania lasu.

Następnie 10 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z testu musiało zmierzyć się z częścią praktyczną, w której rozpoznawali rośliny, szyszki, pędy drzew, owady, grzyby pasożytnicze i próbki drewna. Poziom wiedzy był bardzo wysoki, co podkreślali organizatorzy konkursu.

Była to bardzo ciekawa forma sprawdzenia swoich umiejętności leśnych na tle innych placówek kształcących w zawodzie leśnika.

 
Serdeczne gratulujemy!