Kierunki kształcenia

Technik analityk

Zanim zapoznasz się z opisem zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!   W czasie trwania nauki zapoznasz się teoretycznie i praktycznie – korzystając ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych – z najważniejszymi metodami analizy chemicznej (klasycznymi, fizykochemicznymi i biologicznymi). Będziesz wykonywać analizę wody, powietrza i surowców przemysłowych, badać produkty spożywcze, kosmetyki i farmaceutyki, ocenisz jakość gleb i stopień skażenia produktów rolnych, …

Pokaż strony »

Technik informatyk

Zanim zapoznasz się z opisem zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!     W czasie trwania nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami. Będziesz projektował bazy danych oraz nimi administrował, tworzył strony www i aplikacje internetowe oraz administrował tymi …

Pokaż strony »

Technik ochrony środowiska

Zanim zapoznasz się z opisem zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!   Na zajęciach zawodowych teoretycznych i praktycznych zapoznasz się z metodami  badań wody, ścieków, powietrza atmosferycznego, hałasu, gleby. Będziesz pobierał próbki komponentów środowiskowych do badań laboratoryjnych i terenowych oraz wykonywał ich oznaczenia w laboratoriach chemicznych. Na podstawie wyników badań będziesz oceniał stan środowiska oraz planował …

Pokaż strony »

Technik leśnik

Zanim zapoznasz się z opisem zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!   Jeżeli jesteś miłośnikiem przyrody, interesuje Cię technika, to ten kierunek jest dla Ciebie! W czasie trwania nauki nauczysz się m.in. rozpoznawać przedstawicieli fauny i flory leśnej, dowiesz się jak rośnie las. Zapoznasz się także z zasadami mechanizacji prac leśnych oraz działaniem różnego rodzaju …

Pokaż strony »

Facebook