Technik informatyk

Zanim zapoznasz się z opisem zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!

Przedmioty zawodowe!

Przygotowanie zawodowe zdobędziesz w ramach kształcenia teoretycznego oraz praktycznego.
Systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe lokalne, sieci komputerowe rozległe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych to przedmioty realizowane w ramach kształcenia zawodowego teoretycznego. W trakcie zajęć nauczysz się m.in.: rozpoznawać symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemów komputerowych, rozróżniać parametry sprzętu komputerowego, charakteryzować urządzenia sieciowe, wykonywać projekty lokalnej sieci komputerowej, posługiwać się hipertekstowymi językami znaczników, stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania, posługiwać się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych.

Pracownie: eksploatacji urządzeń techniki komputerowej, administrowania systemami operacyjnymi, eksploatacji lokalnych sieci komputerowych, baz danych, aplikacji desktopowych i mobilnych, tworzenia stron internetowych należą do grupy przedmiotów kształcenia zawodowego praktycznego. Uczestnicząc w zajęciach będziesz umiał m.in.: dobierać elementy i konfigurować systemy komputerowe, montować komputer osobisty z podzespołów, instalować i konfigurować sterowniki urządzeń, lokalizować oraz usuwać usterki systemu operacyjnego i aplikacji, konfigurować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych, tworzyć strony internetowe, projektować i tworzyć relacyjne bazy danych, tworzyć aplikacje internetowe.

Zarówno praktyczne jak i teoretyczne przedmioty zawodowe pomogą Ci zdać egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym.

Absolwent po zdaniu dwóxh  egzaminów uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i                     lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

i otrzymuje tytuł technika informatyka

informatyk3

Praca!
Jako technik informatyk możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach obliczeniowych,
 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • punktach serwisowych,
 • firmach administrujących sieciami komputerowymi,
 • przedsiębiorstwach, bankach, urzędach,
 • sklepach komputerowych,
 • punktach serwisowych,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Dodatkowo zdanie egzaminu zawodowego skutkuje otrzymaniem Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – EUROPASS.  Uprawnia on absolwenta do podjęcia pracy w państwach Unii Europejskiej w następujących zawodach:

 • technik informatyk,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista, projektant stron internetowych (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego.

Studia wyższe!
Po ukończeniu nauki możesz podjąć studia wyższe na kierunkach:

 • automatyka i robotyka,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • informatyka,
 • teleinformatyka,
 • mechatronika,
 • techniczne zastosowania Internetu,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • bioinformatyka,
 • informatyka i ekonometria,
 • informatyka stosowana,
 • grafika komputerowa,
 • projektowanie systemów informatycznych i programowanie w środowisku Internetowym.

Atuty

 • Profesjonalna kadra pedagogiczna /nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi i zawodowymi/.
 • Pomoc pedagogiczna w adaptacji oraz rozwiązywaniu problemów.
 • Nowoczesne pracownie komputerowe.
 • WiFi na terenie szkoły.
 • Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna.
 • Biblioteka wyposażona w literaturę zawodową.
 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego.
 • Praktyki zawodowe przygotowują do podjęcia pracy w różnych sektorach gospodarki m.in. bankowość, administracja.
 • Każdy uczeń technikum może uzyskać certyfikaty ECDL i CISCO.
 • Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, co przekłada się na liczne sukcesy uczniów.

Uczniom zamiejscowym umożliwiamy zakwaterowanie i wyżywienie w internacie:
tel. 33 861 34 29.