Technik logistyk

Zanim zapoznasz się z opisem zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!

NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ!

 • Potrafisz podejmować szybkie decyzje?
 • Posiadasz umiejętność planowania i organizacji?
 • Chcesz w przyszłości założyć własną firmę i osiągnąć sukces finansowy?

technik logistyk

PRZYJDŹ DO NAS!!!  Ten kierunek jest dla Ciebie!

W ramach kształcenia w zawodzie poznasz zasady funkcjonowania  przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce rynkowej. 

Nauczymy Cię:

 • dokonywać wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań,
 • przyjmować i kompletować zamówienia usług logistycznych,
 • dobierać opakowania jednostkowe i transportowe,
 • dobierać środki do załadunku i rozładunku towarów,
 • dobierać środki transportu,
 • obliczać ilość miejsca potrzebną do składowania towarów,
 • przygotowywać taryfy przewozowe, spedycyjne i ustalać należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych,
 • sporządzać dokumenty logistyczne,
 • zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych,
 • prowadzić rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • analizować koszty dostawy i magazynowania, 
 • organizować przyjęcia i wydania towarów z magazynu.

Naszym celem jest przygotowanie Cię do swobodnego wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
 • przechowywania towarów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

technik logistyk

Przygotujemy Cię do uzyskania kwalifikacji w zakresie:

 • SPL.01 – Obsługa magazynów

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności doboru sposobu zaopatrzenia materiałowego oraz systemów informatycznych do procesu produkcji. Potrzebne są również umiejętności sporządzania dokumentów przepływów produkcyjnych oraz dobór urządzeń do transportowych czynności magazynowych. Uczeń decyduje o doborze kanałów dystrybucji produktów i kontrahentów.

 • SPL.04 – Organizacja transportu

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności stosowania przepisów prawa związanych z transportem i obrotem handlowym oraz standardy identyfikacji ładunków. Odpowiednie ustalenie ceny usługi transportowej oraz dobór środków technicznych i technologii przeładunkowych w transporcie. Uczeń sporządza dokumentację w języku polskim i obcym.

Praca!

Technik logistyk jest jednym z nielicznych zawodów, gdzie możemy bez końca przebierać w miejscach, w których pracują przedstawiciele tego zawodu.

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie m. in. jako:

 • specjalista d s. zarządzania produkcją,
 • spedytor krajowy i międzynarodowy,
 • specjalista d s. zaopatrzenia i zakupów
 • specjalista d s. gospodarki magazynowej,
 • specjalista d s. celnych i transportu międzynarodowego,
 • specjalista d s. dystrybucji,
 • logistyk miejski,
 • specjalista d s. gospodarki odpadami,
 • specjalista d s. logistycznych systemów informatycznych,
 • specjalista d s. organizacji imprez masowych.

ZOSTAŃ TECHNIKIEM LOGISTYKIEM !  SPRAW, ABY PRACA SZUKAŁA CIEBIE!

Studia!

 • logistyka;
 • transport;
 • logistyka międzynarodowa;
 • zarządzanie
 • logistyka mediów;
 • lotnictwo;
 • nawigacja;
 • jachting

To tylko kilka wybranych kierunków, na których możesz kontynuować naukę po zdaniu matury.

Atuty!

Kształcisz się pod kierunkiem bardzo dobrze przygotowanych teoretycznie i praktycznie nauczycieli, będących jednocześnie czynnymi egzaminatorami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego. Daje to gwarancje doskonałego przygotowania do czekających Cię egzaminów o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez naszych absolwentów.

Uczniom zamiejscowym umożliwiamy zakwaterowanie i wyżywienie w internacie:
tel. 33 861 34 29.