II Powiatowy Konkurs Logistyczno-Matematyczny

REGULAMIN II POWIATOWEGO

KONKURSU LOGISTYCZNO- MATEMATYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH:

 

I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

 

II. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas siódmych szkół podstawowych Powiatu Żywieckiego.

 

III. Cele konkursu

 • Promowanie logistyki i matematyki wśród uczniów.
 • Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania sposobów działań w zakresie logistyki  i matematyki.
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką i logistyką oraz wspieranie ich uzdolnień.
 • Promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.
 • Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia.

IV. Przebieg konkursu

 1. Forma konkursu:
 • pisemny – arkusz z zadaniami obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej kształcenia matematyki w gimnazjum oraz klasy siódmej szkoły podstawowej.

V. Organizacja konkursu powiatowego.

 • Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela. Szkoła może zgłosić max. 4 osoby ( 2 z gimnazjum, 2 ze szkoły podstawowej).
 • Uczniowie przynoszą legitymację szkolną, przybory do pisania oraz kalkulator prosty.
 • Konkurs trwa 60 min., arkusz jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników.
 • Liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach.
 • W przypadku, kiedy nie ma możliwości wyłonienia miejsc od 1 do 3, w klasyfikacji indywidualnej w związku z taką samą liczbą zdobytych punktów, uczniowie rozwiązują zadania dodatkowe.
 • Zadania dodatkowe rozwiązują tylko i wyłącznie uczniowie z tą samą liczbą punktów, którzy walczą o miejsca od 1 do 3.
 • Uczestnik za złamanie dyscypliny pracy może zostać zdyskwalifikowany przez komisję konkursową.
 • Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, osoby biorące udział w konkursie, akceptują tym samym regulamin konkursu.
 • Zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres email sekretariat@zsdil.pl  lub telefonicznie  (033) 861-28-40; fax. (033) 861-35-63, do 20.04.2018 r.

 

VI. Nagrody

 • Nagrody otrzymują uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 • Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.

 

VII. Terminarz konkursu

 • Konkurs Powiatowy odbędzie się 25.04.2018 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych, Żywiec, ul. Grunwaldzka 9;
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu.

 

VIII. Dodatkowych informacji udzielają:

 – ZSDiL- tel. (33) 861-28-40, ( Ewa Jura-Jasek).

 

IX. Wymagania:

 • Podstawa programowa z matematyki w gimnazjum i szkole podstawowej.

 

X. Przykłady zadań konkursowych:

 

            Wyobraź sobie , że jesteś producentem mebli i Twoja firma otrzymała zamówienie na 100 krzeseł i 50 stolików.

 1. W celu zrealizowania zamówienia musisz opracować zestawienie potrzebnych surowców i materiałów, uwzględniając budowę wyrobu gotowego oraz bieżący stan zapasów zgromadzonych w magazynie Twojej firmy.

 
zadanie_1

 

Stan zapasów zgromadzonych w magazynie Twojej firmy:

 

L.p. Nazwa zapasu Ilość
1. Wyroby gotowe – krzesła 15 szt.
2. Wyroby gotowe- stoliki 7 szt.
3. Nogi – krzesła 35 szt.
4. Siedziska- krzesła 12 szt.
5. Oparcie- krzesła 8 szt.
6. Nogi- stolik 50 szt.
7. Blat- stolik 13 szt.

 

 1. Po opracowaniu zestawienia potrzebnych surowców i materiałów oblicz, ile wyniosą koszty wyprodukowania jednego krzesła i jednego stolika oraz koszt realizacji całego zamówienia. Aby obliczyć powyższe koszty wykorzystaj dane:

 

1 noga krzesła- 12,99 zł

Siedzisko krzesła- 57,86 zł

oparcie krzesła- 48,56 zł

1 noga stolika- 16,75 zł

blat stolika- 187,45 zł

 

 1. Na koniec podaj cenę, w jakiej możesz sprzedać 1 krzesło i 1 stolik oraz cenę sprzedaży całego zamówienia.

Wykorzystaj informacje:

Twoja firma sprzedając meble dolicza do kosztu wytworzenia 20% marży i 8%  podatku VAT.