XIII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY
ZADANIA LOGICZNE I MATEMATYCZNE  – WYNIKI

KONKURS POD PATRONATEM STAROSTY ŻYWIECKIEGO

1 marca 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu został przeprowadzony XIII Powiatowy  Konkurs Matematyczny „Zadania logiczne i matematyczne” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
W konkursie uczestniczyło 25 uczniów  ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego.
Konkurs podsumował i nagrody laureatom wręczył Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk.

Wyniki konkursu:

1 miejsce –  Aleksandra Tlałka – ZSOiT  w Milówce
2 miejsce – Arkadiusz Barczyk – ZSME w Żywcu
2 miejsce – Jakub Krzus – ZSME w Żywcu
3 miejsce – Jakub Kłusak – I LO w Żywcu
3 miejsce – Sabina Iwanek –ZSTiL w Żywcu

Dziękujemy uczniom ZSTiL, którzy reprezentowali naszą szkołę.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Zachęcamy do dalszego rozwijania matematycznych zdolności w trakcie edukacji szkolnej oraz podczas takich konkursów!