Kornik z wizytą Noworoczną w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu

Wizyta w DPS 10 stycznia 2018 roku, przedstawiciele naszej Szkoły – Rada Uczniowska oraz szkolny zespół muzyczny Kornik Band, pod opieką szkolnej Pedagog Pani Aliny Witkowskej-Ignacak oraz opiekuna zespołu Pani Lucyny Grońskiej-Dobosz, udali się z wizytą do żywieckiego Domu Pomocy Społecznej.

Wspólne kolędowanie, życzenia, rozmowy, słodkie upominki…nade wszystko wspólny czas. ❤ To spotkanie przynoszące radość, nadzieję i świadomość, że nikt nie jest sam, zwłaszcza w tym pięknym, świątecznym czasie. Spotkanie przynoszące miłość, zarówno Mieszkańcom Domu jak i naszej Kornikowej społeczności. Dziękujemy!