Październikowa akcja krwiodawstwa w Korniku!

Dziękujemy Wam bardzo! Aż 39 osób zarejestrowano, spośród których 27 oddało krew, co dało w sumie 12,15 litra krwi! 16 osób oddało krew po raz pierwszy! Dziękujemy Pani Ewie Jurze-Jasek, szkolnemu koordynatorowi akcji krwiodawstwa oraz Radzie Uczniowskiej  za przeprowadzenie tego wartościowego wydarzenia!