Kursy w ZSTiL – realizacja projektu


Dobiega końca realizacja kursów w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu. Dzięki koordynacji działań szkolnych pani Justyny Kliś oraz zespołu nauczycieli w ramach projektu zrealizowano kursy: Akademia Leśniczego, Zastosowanie metod analizy ilościowej i jakościowej do oznaczania związków chemicznych. Trwa kurs Eko-Spa, podczas którego uczniowie pod okiem kadry nauczycielskiej przygotowują naturalne środki do upiększania i pielęgnacji ciała. Na zajęciach praktycznych w terenie uczniowie wykorzystywali zakupiony sprzęt leśniczy. Zakupiono też nowoczesny sprzęt IT, wykorzystany na zajęciach grafiki komputerowej. Bogate wyposażenie pracowni chemicznej będzie służyło uczniom szkoły w zdobywaniu kompetencji zawodowych przez wiele kolejnych lat.