«

Lip 16

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

 

 

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

 

Facebook