Matura 2018

Harmonogram egzaminów

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM           dla absolwentów wszystkich typów szkół   Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 27 maja języki obce nowożytne egzamin jest przeprowadzany w szkołachwedług harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych od 9 do 21 maja język polski (wypowiedź – formuła od 2015)   Część pisemna egzaminu maturalnego Maj Godzina …

Pokaż strony »

Czas trwania egzaminów

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*     (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015 – 2017 oraz absolwentów techników z lat 2016–2017.)   Przedmioty Arkusze Czas trwania (min) język polski, matematyka, języki mniejszości narodowych poziom podstawowy 170 poziom rozszerzony 180 języki …

Pokaż strony »

Facebook