Mikołajki w Korniku

W tym roku Św. Mikołaj odwiedził naszych uczniów i pracowników. W swojej szczodrości rozdał prawie każdemu słodki upominek i szczery uśmiech. Dodatkowo, nasz Św. Mikołaj pamiętał o dzieciach z przedszkola nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg, odwiedzając naszych najmłodszych przyjaciół z sąsiedztwa. Ależ to był udany dzień! Dziękujemy Radzie Uczniowskiej za koordynowanie Mikołajkowej akcji!