Nasi uczniowie najlepsi – 20 Powiatowe Dni Lasu „Przyroda bezcennym darem”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w imprezie o charakterze edukacyjnym pod nazwą 20 Powiatowe Dni Lasu „Przyroda bezcennym darem”, której realizatorem był Wydział Ochrony Środowiska. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego wśród dzieci i młodzieży Powiatu Żywieckiego.

W pierwszym etapie zorganizowane zostały konkursy szkolne, których zwycięzcy zostali zakwalifikowani do szczebla powiatowego. W sumie w etapie powiatowym tegorocznej edycji Powiatowych Dni Lasu wzięło udział 73 uczniów (30 szkół).

Laureatami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali nasi uczniowie:

Miejsce I – Arkadiusz Skocz – Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.  
Miejsce II – Grzegorz Byrtus –  Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

Serdecznie gratulujemy.

Powiatowe Dni Lasu 2019