Nauczanie hybrydowe – informacje

Harmonogram zajęć w okresie  17.05.2021 r – 28.05.2021 r.

Tydzień 1 – 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. zajęcia w formie stacjonarnej będą prowadzone dla klas:
1l, 2al, 2L, 2a1, 2i1, 3i2, 3lL.  
Pozostałe klasy w formie zdalnej.

Tydzień 2 – 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. zajęcia w formie stacjonarnej będą prowadzone dla klas: 1a, 1i, 1L, 2lL1, 3a, 3i1.  
Pozostałe klasy w formie zdalnej.