Nowoczesne Szkoły Zawodowe

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w 4 zespołach szkół prowadzonych przez powiat żywiecki w tym w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

Projekt zakłada kompleksowy program modernizacji kierunków obejmujący zajęcia dodatkowe (szkolenia, kursy, doradztwo zawodowe, wyjazd do firm) oraz staże dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych i dokształcenie nauczycieli. W ramach projektu wsparciem objęte zostały 4 zespoły szkół, 22 pracownie, 365 uczniów i 32 nauczycieli. Celem jest wzrost jakości nauczania w 4 jednostkach.

Wartość projektu: 3 007 619,10 zł
Dofinansowanie projektu: 2 857 238,14 zł

 

W ramach projektu pt. „ NOWOCZESNE SZKOŁY ZAWODOWE” 70 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu uzyska wsparcie.

Dzięki projektowi uczniowie 5 grup zawodowych w naszej szkole zdobędą dodatkowe kompetencje zawodowe i rozwiną swoje umiejętności tak bardzo potrzebne w przyszłej pracy. Uczestnicy projektu wezmą udział w wielu specjalistycznych kursach, takich jak:

Technik leśnik

 • Kurs Drwal – operator pilarki
 • Zajęcia dodatkowe z geodezji.
 • Zajęcia dodatkowe z klasyfikacji jakościowo – wymiarowej drewna.
 • Zajęcia dodatkowe z nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w leśnictwie.

Technik ochrony środowiska

 • Zajęcia dodatkowe z obsługi aparatury kontrolno pomiarowej wykorzystywanej do oceny stanu środowiska – badania powietrza.

Technik analityk

 • Zajęcia dodatkowe z badań analitycznych surowców i produktów przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.
 • Zajęcia dodatkowe z preparatyki kosmetyków.
 • Zajęcia dodatkowe z przygotowania próbek i roztworów do wykonywania badań analitycznych.

Technik informatyk

 • Zajęcia dodatkowe z zastosowania komputera do wspomagania tworzenia rysunku technicznego – obsługa programów typu CAD.
 • Zajęcia dodatkowe z zaawansowanych funkcji języka CSS.

Technik logistyk

 • Zajęcia dodatkowe z organizacji prac związanych z gospodarką magazynową.

W ramach projektu prowadzone będą również:

 • Zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego „”Chemistry and labolatory”.
 • Zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego „Logistics and Computer – construction and repair”.
 • Zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego „Environmental protection and forestry”.
 • Doradztwo zawodowe grupowe
 • Doradztwo zawodowe indywidualne
 • Staże dla 35 uczniów.