Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

W listopadzie 2005 roku Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, jako pierwsza szkoła w bielskiej delegaturze Kuratorium Oświaty uzyskał CERTYFIKAT ŚLĄSKIEJ SZKOŁY JAKOŚCI w obszarze „Wychowanie i opieka”.
W 2007 roku Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznało nam kolejne dwa certyfikaty Śląskiej Szkoły Jakości w obszarach: „Kształcenie” oraz „Koncepcja Pracy Szkoły”.

    001                      002