Kadra pedagogiczna

 

Dyrektor 
mgr Janina Dudek 

Matematyka, Informatyka

Wicedyrektor
mgr Janusz Żyrek 

Informatyka


język polski:
mgr Barbara Furtak
mgr Grzegorz Lach
mgr Mariola Sadowska
mgr Teresa Witos

język angielski:
mgr Anna Leszczyńska-Mrózek
mgr Joanna Parasyn
mgr Marzena Pietraszewska
mgr Alina Witkowska-Ignacak

język francuski:
mgr Agata Sanocka

język niemiecki:
mgr Sabina Zygmunt-Frąc

matematyka:
mgr Janina Dudek
mgr Monika Piecha-Bańczyk
mgr Małgorzata Piotrowska
mgr inż. Anna Miszczyk

fizyka:
mgr Piotr Dobosz
mgr Małgorzata Piotrowska

historia:
mgr Maciej Różański
mgr Mariola Sadowska
mgr Teresa Witos

biologia:
mgr inż. Ewa Jura-Jasek
mgr inż. Katarzyna Kula-Gawron
mgr inż. Marzena Szczotka-Piecuch

geografia:
mgr inż. Maciej Plekaniec

wiedza o kulturze:
mgr Barbara Furtak

informatyka:
mgr Piotr Dobosz
mgr inż. Dariusz Cichoń
mgr Janina Dudek
mgr Lucyna Grońska-Dobosz
mgr Monika Piecha-Bańczyk
mgr inż. Roman Wrona
mgr Janusz Żyrek
mgr inż. Urszula Maciejko

chemia:
mgr Monika Bąk
mgr Lucyna Filosek
mgr Grzegorz Filosek
mgr Ewa Kulczyk
mgr Barbara Widzyk

podstawy przedsiębiorczości:
mgr inż. Stanisław Marszałek
mgr inż. Justyna Kliś

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Krzysztof Jakubiec

wiedza o społeczeństwie:
mgr Maciej Różański
mgr inż. Justyna Kliś

wychowanie fizyczne:
mgr Aleksandra Golec-Cholewa
mgr Edyta Szuba
mgr Joanna Parasyn
mgr Krzysztof Jakubiec
mgr inż. Grzegorz Mrózek

plastyka:
mgr Barbara Furtak

leśnictwo:
mgr inż. Justyna Kliś
mgr inż. Grzegorz Mrózek
mgr inż. Aneta Piasecka-Dybał

przedmioty zawodowe:
mgr Monika Bąk
mgr Lucyna Filosek
mgr Grzegorz Filosek
mgr inż. Ewa Jura-Jasek
mgr inż. Justyna Kliś
mgr inż. Katarzyna Kula-Gawron
mgr Ewa Kulczyk
mgr inż. Urszula Maciejko
mgr inż. Stanisław Marszałek
mgr inż. Anna Miszczyk
mgr inż. Grzegorz Mrózek
mgr inż. Aneta Piasecka-Dybał
mgr inż. Maciej Plekaniec
mgr inż. Marzena Szczotka-Piecuch

religia:
ks. mgr Marcin Lisicki
mgr Piotr Okrzesik

pedagog szkolny:
mgr Agnieszka Bieniek
mgr Alina Witkowska-Ignacak

biblioteka szkolna:
mgr Grzegorz Lach