↑ Powrót do Osiągnięcia

2017/2018

 

Termin
miejsce

Nazwa
konkursu/ turnieju


Zasięg

Zajęte
miejsce

Imię i nazwisko
ucznia klasa

Imię i nazwisko
nauczyciela
/opiekuna

16.11.2017 r.
Żywiec

Parafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii NNMP w Żywcu. powiatowy (Z)   Zespół „Kornik – Band” Lucyna Grońska- Dobosz
24.10.2017 r. Zawody powiatowe w tenisie stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych. powiatowy (Z)  III    nauczyciele wychowania fizycznego
20.10.2017 r.
Żywiec
Gra Miejska „EKOEDUKATORZY” powiatowy (Z) III Paulina Bierczak kl. IIIai
Justyna Goryl kl. IIIai
Joanna Rabenda kl. a
Julia Starczała kl. a
Klaudia Urbaniec kl. a
Marzena Szczotka- Piecuch
29.09.2017 r.

Wrocław

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Muzyczno-Literackiego „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”. ogólnopolski

(Z)

wyróżnienie Gabriela Tracz Kl. IIa Mariola Sadowska
25.09.2017 r .
Bielsko- Biała
Regionalny Konkurs„Technik Absolwent 2017”

w branży chemicznej.

regionalny
(Z)  
 I  Anna Szatanik kl. IVa1 Marzena Szczotka- Piecuch
nauczyciele chemii
25.09.2017 r .
Bielsko- Biała
Regionalny Konkurs„Technik Absolwent 2017”

w branży chemicznej.

regionalny
(Z) 
III Marcelina Kantyka kl. IVa2 nauczyciele chemii
25.09.2017 r .
Bielsko- Biała
Regionalny Konkurs„Technik Absolwent 2017”

w branży chemicznej.

regionalny
(Z) 
wyróżnienie  Patrycja Cader kl. IVa1 Marzena Szczotka- Piecuch
nauczyciele chemii
25.09.2017 r .
Bielsko- Biała
Regionalny Konkurs„Technik Absolwent 2017”

w branży chemicznej.

regionalny
(Z) 
wyróżnienie  Kacper Czaniecki kl. IVa2 Marzena Szczotka- Piecuch
nauczyciele chemii

25.09.2017 r .
Bielsko- Biała

Regionalny Konkurs 
„Technik Absolwent 2017”
w branży: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu
regionalny
(Z) 
wyróżnienie   Bartłomiej Biernat kl. IVL Anna Miszczyk nauczyciele leśnictwa

25.09.2017 r .
Bielsko- Biała

Regionalny Konkurs 
„Technik Absolwent 2017”
w branży: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu
regionalny
(Z) 
wyróżnienie   Agata Jakubiec kl. IVL Anna Miszczyk nauczyciele leśnictwa

25.09.2017 r .
Bielsko- Biała

Regionalny Konkurs
„Technik Absolwent 2017”
w branży: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu
 regionalny
(Z)
wyróżnienie   Patrycja Iciek  kl. IVL Anna Miszczyk nauczyciele leśnictwa

Facebook