Pomagamy bezdomnym zwierzakom!

Schronisko dla zwierząt

Dziękujemy za okazane bezdomnym czworonogom serce! ❤ Dziękujemy każdemu, kto zaangażował się w szkolną zbiórkę na rzecz Żywieckiego Schroniska dla Zwierząt. 6 listopada Rada Uczniowska udała się do schroniska i przekazała zebrane koce i karmę.
Chylimy czoła! Super, że jesteście młodzi Kornikowcy! ❤