Porozumienie z Akademią WSB

24 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Akademią WSB a szkołami średnimi z Powiatu Żywieckiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu.

W podpisaniu porozumień uczestniczyli: Starosta Żywiecki Pan Andrzej Kalata, Wicestarosta Żywiecki Pan Stanisław Kucharczyk, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu Pan Andrzej Widzyk, Rektor Akademii WSB – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu Pani Renata Czernecka oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu Pani Janina Dudek, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu Pani Ewa Kaplyta, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu Pan Jacek Biłko, Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu Pan Mirosław Staszkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu Pan Adam Zoń, Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu Akademii WSB Pan dr Bogusław Wyleciał.

Podpisane porozumienie obejmuje m.in.:

  • wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych,
  • współdziałanie w zakresie organizacji praktyk zawodowych,
  • uczestnictwo w projektach realizowanych przez Akademię WSB na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.