Projekt ” Sto na Sto” – ciekawa lekcja historii i lekcja o postawach oraz wartościach patriotycznych.

W naszej szkole odbyło się cenne spotkanie z Panem Kajetanem Rajskim – redaktorem naczelnym Kwartalnika „Wyklęci”, autorem wielu książek i publicystą. Wykład w ramach projektu „Sto na Sto!” realizowanego z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W okresie od września do listopada 2018 r. odbywa się sto lekcji w stu wybranych szkołach, podczas których przy użyciu środków multimedialnych są przedstawione losy Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Tematyka dotyczy również nacechowanego patriotyzmem wychowania w latach II Rzeczypospolitej, które przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym” i „Alku”) oraz powojennego podziemia niepodległościowego.

Dziękujemy!