Rekrutacja do udziału w projekcie


Rekrutacja do udziału w projekcie 
pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”

Projekt EFS

W związku z realizacją projektu pt „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” od dnia 04.09.2018 r. do 11.09.2018 r. rusza nabór uczestników do projektu, w „Ramach którego prowadzone będą dla uczniów m.in. kursy:

 

  • „Eko SPA – przygotowanie naturalnych środków do upiększania i pielęgnacji ciała”,
  • „Zastosowanie metod analizy ilościowej i jakościowej do oznaczania związków chemicznych”
  • „Grafika komputerowa”,
  • „Akademia leśniczego”

Uczniowie będą również uczestniczyli w stażach zawodowych oraz zajęciach z doradztwa zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Justyną Kliś.