«

»

Cze 01

Spotkanie z Panią Walerią Prochownik – poetką i gawędziarką ludową,

Spotkanie z poetą1 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu odbyło się spotkanie młodzieży z Panią Walerią Prochownik – znakomitą poetką i gawędziarką ludową, laureatką m.in. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” za pisarstwo ludowe w 2015 r. Poetka swoją twórczością pisarską i gawędziarską zachowuje i chroni od zapomnienia gwarę oraz piękne tradycje regionu żywieckiego. Stanowi to ogromny wkład w rozwój regionalizmu i dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny.

Opowieści Pani Walerii o jej życiu i twórczości zyskały wielkie uznanie wśród młodych uczestników spotkania, którzy z ogromnym zainteresowaniem słuchali jej historii, brali żywy udział w dyskusji i wyrazili chęć ponownego spotkania z panią Walerią Prochownik.

 

Facebook