Postępowania przetargowe na sprzęt komputerowy

Niniejszym informujemy że Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3,  34-300 Żywiec jako pełnomocnik  ogłosił w naszym imieniu przetarg na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania  w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”  Ogłoszenie numer 638433-N-2018 z dnia 2018-10-19 roku wraz z załącznikami dostępne jest na stronie http://zsme.zywiec.pl/zamowienia-publiczne/

Ogłoszenie nr 638433-N-2018 z dnia 2018-10-19 r.
Zmiana ogłoszenia nr  638433-N-2018