Uczniowie logistyka na wycieczce naukowej

18 października 2019 roku uczniowie klasy II technik logistyk, mieli okazję zapoznać się z procesami produkcyjnymi realizowanymi w  zakładzie ŚRUBENA UNIA S.A. Po  omówieniu zasad BHP obowiązujących na terenie zakładu oraz historii „Śrubiarni”, uczniowie poznali całą marszrutę produkcyjną, kontrolę jakości oraz system magazynowania. Dziękujemy kierownictwu zakładu za oprowadzenie oraz wyjaśnienie wielu ważnych zagadnień dotyczących procesu produkcyjnego.