Warsztaty przyrodniczo – leśne dla uczniów z Pewli Małej

19 stycznia 2018 roku uczniowie klasy 3L wraz z panią Anetą Piasecką zorganizowali i poprowadzili warsztaty przyrodniczo – leśne dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Pewli Małej. Nasi młodsi koledzy zapoznali się ze specyfiką pracy leśników, działaniami prowadzonymi przez myśliwych oraz fauną i florą Beskidów. Arkadiusz Gruszka na specjalnych wabikach zaprezentował również odgłosy zwierząt (jeleń – często brany za niedźwiedzia, sarnę, zająca, mysz, kaczkę i inne ptaki). Można było zobaczyć kilka okazów ciekawych owadów występujących w lesie, przeciąć piłą klocek drewna i zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym w lesie. Wśród młodszych dzieci dużym zainteresowaniem cieszyły się kolorowanki leśne. Było bardzo miło, inspirująco i owocnie. Mamy nadzieję, że to nie ostatni raz. Darz Bór.