Międzynarodowy projekt „Written on Water” z udziałem uczniów Kornika

„Written on Water” Projekt „Written on Water” jest międzynarodowym projektem mającym na celu rozwijanie świadomości ekologicznej i praktyczne umiejętności młodych ludzi. Łączy w sobie edukację formalną i nieformalną i ma za zadanie poszerzać możliwości zawodowe uczniów poprzez innowacyjne szkolenie praktyczne poświęcone kwestii rzek i zanieczyszczeniom wody.

Naukowy charakter projektu ma też na celu zainteresowanie uczniów ewentualną karierą naukową i pokazanie, że nauka to coś fascynującego.

Ponadto projekt ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów poprzez podnoszenie ich umiejętności dydaktycznych i metodologicznych oraz promowanie współpracy między szkołami i firmami / organizacjami w całej Europie.

 

W projekcie biorą udział 3 szkoły oraz 4 organizacje z wieloletnim doświadczeniem
w dziedzinie nauki i ochrony środowiska działające na terenie Polski, Chorwacji i Włoch.

Partnerami projektu są:

–  ze strony polskiej:

  • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja z Wilkowic
  • Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych z Żywca

– ze strony chorwackiej:

–  ze strony włoskiej:

W dniach 27.05 – 1.06.18 odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu, tym razem w Polsce. Nasze badania prowadziliśmy na rzece Koszarawie, w dwóch miejscach – przy moście w Kiełbasowie oraz na tamie przy amfiteatrze w Żywcu. Dodatkowo zorganizowaliśmy happening pod nazwą „Warkocze dla rzek” na moście rzeki Białej w Bielsku Białej, który miał na celu przypomnienie społeczeństwu jaką wartość stanowi dla nas rzeka. 

Media o realizowanym projekcie.