Matematyczne umysły na start! – XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny

21 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu został przeprowadzony XIV Powiatowy  Konkurs Matematyczny „Zadania logiczne i matematyczne” dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu żywieckiego. W konkursie uczestniczyło 26 uczniów  ze wszystkich szkół powiatu żywieckiego.

Konkurs podsumował i nagrody laureatom wręczył Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Pan Andrzej Widzyk

Wyniki konkursu:

1 miejsce –  Jakub Tlałka – ZSME  w Żywcu
2 miejsce – Mateusz Howaniec – ZSME w Żywcu
3 miejsce – Bartosz Słowik – ZSME w Żywcu
3 miejsce – Michał Warmuz – I LO w Żywcu

Dziękujemy uczniom ZSTiL, którzy reprezentowali naszą szkołę.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Zachęcamy do dalszego rozwijania matematycznych zdolności w trakcie edukacji szkolnej oraz podczas takich konkursów!