Spotkanie z asp. szt. Moniką Chojnacką – Malec i asp. szt. Mirosławą Piątek

Spotkanie z policjantkami18.01.2018r. młodzież z klas pierwszych i drugich naszej szkoły brała udział w spotkaniu z asp. szt. Moniką Chojnacką – Malec oraz z asp. szt. Mirosławą Piątek z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, podczas którego omówienie zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, zagrożeniami w sieci oraz z handlem ludźmi. W czasie warsztatów uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak zmienia się percepcja po spożyciu alkoholu lub narkotyków, testując alko i narkogogle. Projekcja filmów informacyjno-edukacyjnych dotyczących cyberprzemocy oraz handlu ludźmi pozwoliła młodzieży lepiej zrozumieć na czym polegają te przestępstwa i jak postępować w przypadku ich wystąpienia.