Zebrania z rodzicami

 Termin
 11.09.2019 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców wszystkich klas
 14.11.2019 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców wszystkich klas 
 9.01.2020 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców – wywiadówka
 7.04.2020 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców klas IV
 9.06.2020 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców klas I-III