Zebrania z rodzicami

 Termin
 12.09.2018 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców wszystkich klas
 15.11.2018 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców wszystkich klas 
 16.01.2019 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców – wywiadówka
 4.04.2019 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców klas IV
 6.06.2019 r. – godz. 1600  Zebrania klasowe rodziców klas I-III