Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami 
w roku szklonym 2017/2018

 

14.09.2017 r.

Zebrania klasowe rodziców wszystkich klas

14.11.2017 r.

Zebrania klasowe rodziców wszystkich klas

17.01.2018 r.

Zebrania klasowe rodziców wszystkich klas

05.04.2018 r.

Zebrania klasowe rodziców klas IV

do 16.04.2018 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców przez nauczycieli o proponowanych ocenach rocznych klas IV

29.05.2018 r.

Zebrania klasowe rodziców klas I-III

do 11.06.2018 r.

Poinformowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach rocznych klas I–III

 

Facebook