Żywiecki Wieczór Maturzystów

Żywiecki wieczór maturzystów

13 kwietnia 2018 roku od godz. 16.00 do 20.00 odbędzie się powtórka do matury.

Matematyka poziom podstawowy:
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,  34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2
 
Język polski i matematyka poziom rozszerzony
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, 
34-300 Żywiec, ul. Mickiewicza 6

 

Żywiecki Wieczór Maturzystów