Akcja Krwiodawstwa

Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy! Kolejna Akcja Krwiodawstwa z Kornikiem za nami. 32 osoby zgłosiły się, by oddać krew. 18 osób oddało, a 14 osób po raz pierwszy. Łącznie oddaliśmy 8,1 l krwi! To się nazywa ratowanie Życia! Dziękujemy Pani Ewie Jurze-Jasek szkolnej koordynator akcji.  

Dziękujemy Radzie Uczniowskiej z Bartłomiejem Kubaczką za pomoc oraz MCK KLUB ,,Śrubka” za udostępnienie parkingu i ciepłego pomieszczenia.💞Klubowi HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu