Mikołajowa piękna szkoła!

6 grudnia św. Mikołaj poczęstował nas słodkościami. Cały dzień upłynął w wyjątkowej, radosnej atmosferze.