NAJLEPSZY ABSOLWENT 2022

3 lutego 2023 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Ogólnopolskie Konkursy SIMP o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Miło nam poinformować, że absolwent naszej szkoły Damian Czaniecki zajął I miejsce w specjalności TECHNIK LOGISTYK w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe „ TECHNIK ABSOLWENT 2022” .

Celem konkursu „Technik Absolwent Roku” jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w środowisku szkolnym, w środowisku technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie / egzaminów zawodowych z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Damianowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!