Nauczycielki języków obcych z wizytą w Constantine the Philosopher University w Nitrze

Nauczycielki naszej szkoły wraz z wykładowcami ATH w Bielsku Białej, Anglojęzyczną Szkołą Podstawową Oxford Primary School z Bielska Białej i University of Ostrava były z wizytą w Constantine the Philosopher University w Nitrze.
Podczas dwudniowego spotkania, które odbyło się w dniach 13 i 14 kwietnia 2023 rokiu, brały aktywny udział w drugim spotkaniu w międzynarodowym Projekcie Erasmus „IDEREC”, mającym na celu poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim i niemieckim.