Tytuł projektu:          „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim –
   szkolenia  i staże uczniowskie”

 

Wnioskodawca:                          Powiat Żywiecki
Termin realizacji:                      10.06.2024 – 01.06.2026
Całkowita wartość projektu:   5 682 208,63 zł

Wartość dofinansowania:        90% UE    5 113 987,77 zł
                                                    10% BP       568 220,86 zł

Cel projektu:       

Łagodzenie skutków transformacji regionu w kierunku osiągnięcia celów UE w dziedzinie energii i klimatu na rok 2030 – przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu. Znaczne zmniejszenie zatrudnienia w branży górniczej i okołogórniczej powoduje ukierunkowanie kształcenia zawodowego na kierunki kształcenia zgodne z procesem transformacji regionu w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego .

Zadaniem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego w kierunkach zgodnych z przyjętym procesem transformacji, podniesienie atrakcyjności i wzrost jakości nauczania w szkołach branżowych na terenie Powiatu Żywieckiego poprzez realizację następujących działań:

 • kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów – 712 os.
 • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności dla nauczycieli – 51 os
 • staże zawodowe dla 388 uczniów
 • doposażenie klas i pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • rozwój współpracy szkół branżowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi (warsztaty, wizyty studyjne),
 • promocja projektu (w ramach kosztów pośrednich)             

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu będące jednocześnie realizatorami zadań w projekcie:

 • Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
 • Zespół Szkół Zawodowych im. prof. J. Buzka w Węgierskiej Górce
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce
 • Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, PRIORYTET X Fundusze Europejskie na Transformację, DZIAŁANIE 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

#FunduszeUE