Rekrutacja do projektu

  1. Rekrutacja skierowana jest do uczniów wszystkich kierunków kształcenia w naszej szkole.
  2. W ramach rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony szkoły.
  3. Formularze zgłoszeniowe można składać do 21.06.2024 roku (dla uczniów klasy 4a), oraz do 30.09.2024 roku (dla uczniów pozostałych klas) do pani Anety Piaseckiej lub sekretariatu szkoły.

 Załączniki:

  1. Ogólna informacja o projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Regulamin staży uczniowskich
  4. Wzór umowy o staż uczniowski
  5. Klauzula RODO