„Zielona pracownia 2022”

Katarzyny Kuli-Gawron oraz Pani Anety Piaseckiej, przystąpiliśmy do Konkursu „Zielona Pracownia 2022”. 

Konkurs był skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Organizator konkursu to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2022” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, ze szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.
Udało się i otrzymaliśmy dotację w wysokości  40.000 zł. Dyrekcja szkoły wsparła modernizację pracowni środkami w wysokości 14.000 zł.

Dzięki wspomnianym wysiłkom, możemy się poszczycić nowoczesną pracownią. Bardzo dziękujemy i gratulujemy!

21 października miało miejsce oficjalne otwarcie Zielonej Pracowni z udziałem Pana Adama Lewandowskiego Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz Przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Żywcu – Wicestarosty Stanisława Kucharczyka, członków Komisji Edukacji, a także Dyrekcji Szkoły i reprezentanta uczniów.