Znak Jakości Interklasa

Jako jedyni na Żywiecczyźnie mamy Certyfikat Jakości Interklasy

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych z Żywca znalazł się wśród 5 szkół ponadgimnazjalnych wybranych z całej Polski, które najlepiej przygotowują swoich uczniów do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym oraz mądrego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych otrzymał Certyfikat Jakości Interkl@sa ‘2010,

4 października w Sali Kolumnowej Sejmu, już po raz dziewiąty, wręczono Znaki Jakości Interkl@sa. Prestiżowe wyróżnienia, w obecności Członków Kapituły Znaku Jakości, Wiceminister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas oraz Wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej odebrało 10 szkół. Finał tegorocznej edycji konkursu trwał dwa dni. W niedzielę, 3 października 2010r szkolne delegacje miały możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć przed Kapitułą, reprezentowaną przez Grażynę Staniszewską, prof. Andrzeja Burewicza, Łukasza Wojtasika oraz Zdzisława Nowakowskiego. W Kapitule Znaku Jakości Interkl@sa, która decyduje o wyróżnieniach, zasiadają wybitne osobistości polskiej kultury i nauki, wśród nich Krystyna Janda, prof. Andrzej Blikle, Edwin Bendyk, prof. Jan Madey.
Uczniowie oraz nauczyciele, wykorzystując wiele narzędzi multimedialnych (prezentacje PowerPoint, zdjęcia, pokazy 3D, filmy), demonstrowali sukcesy swoich szkół we wdrażaniu technologii informatycznych w szkolne życie. A było się czym pochwalić! Komputer przestał być już jedynie elementem zajęć z informatyki. Współczesna szkoła to elektroniczne dzienniki, kontakt internetowy z rodzicami uczniów, współpraca z placówkami z całego świata, konkursy, projekty wykorzystujące najnowsze oprogramowanie i wiele, wiele innych innowacji, które niejednego, dorosłego użytkownika komputera mogłyby wprawić w zakłopotanie.
W poniedziałek, 4 października, pod patronatem Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość wręczenia Znaków Jakości. Organizatorem konkursu o Znak Jakości jest Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która w tym roku obchodzi dziesięciolecie działalności programowej. Organizację uroczystości finałowej wsparło Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, inicjatywa edukacyjna „Partnerstwo dla Przyszłości” prowadzona przez Microsoft oraz spółka Plagiat.pl – właściciel pierwszego polskiego internetowego systemu antyplagiatowego. Cenne nagrody dla wyróżnionych szkół przekazały firmy: Arcabit, AutoID Polska S.A. – generalny dystrybutor programu ABBYY FineReader, wydawnictwo LektorKlett, Onet.pl, Plagiat.pl, Progman oraz Young Digital Planet. Zapraszamy do Galerii

Kryteria oceniane przez Jury:
program bezpieczeństwa w sieci
treść programu
sprawozdanie z realizacji programu

materiały dydaktyczne nauczycieli:
na stronie szkoły
w innych serwisach

Prezentacja multimedialna biblioteki szkolnej wraz z zasobami edukacyjnymi
prezentacja multimedialna biblioteki
strona biblioteki
prezentacje biblioteki wykonane przez uczniów

osiągnięcia uczniów w konkursach
konkursy, jakie organizowała szkoła
konkursy, w których uczestniczyli uczniowie szkoły

kontakty szkoły z partnerami polskimi i zagranicznymi
pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej
wyrównanie szans edukacyjnych